Specialist inom VA

Om

Med erfarenheter från både beställar- och konsultsidan av VA-branschen erbjuder jag nu mina tjänster under egen flagg.


Under min karriär som konsult har jag arbetat med en stor variation av projekt. Några exempel är Väsjöns exploatering, Mälarbanan, Tvärbanan, Tele2 arena, Korrosionsutredningar på stålledning, projektering av huvudvattenledning samt ledningssamordningar vid exploatering.

I dessa projekt har jag haft roller som projektör, uppdragsledare, teknikansvarig och projektledare.


Jag har stor kunskap om ledningsnätsteknik och hur förfrågningsunderlag skall upprättas för att få bästa resultat. Jag har även erfarenheter av schaktfritt ledningsbyggande och projektering av infrakulvertar.

Tjänster

Utredning och projektering


Utredning och projektering av VA främst inom ledningsnät.

Digital asset management


Låt oss hjälpa er att använda er data på bästa möjliga sett för att skapa tydliga åtgärdsplaner. 


Magnus

VA-Specialist

Magnus

VA-Specialist 


Med logiskt tänkande och smart användande av den data vi har till vårt förfogande så skall vi lösa VA-utmaningen. 

Projekt 

Väsjön Sollentuna - SEOM

Teknikansvarig och projektör av VA inom flera av Väsjöns delområden. Innefattar nyanslutning mot Käppala och Norrvatten samt utbyggnad av VA för 7000 bostäder.

BRF Terarassen Panghus

Projektering av VA för 16st bostadsrätts radhus. VA lösningen blev en kombination av LTA och självfall.

Digital asset managment 

APX10 prisvinnande mjukvara för att skapa och jobba konstruktivt med åtgärdsplanearbeten. 

Inventering VA Sthlm Hamnar

Tillståndsbedömning och inventering av VA på Stockholm Hamnars samtliga anläggningar vilket sammanfattas i en åtgärdsplan och rapport gällande status.

Kontakta oss